knjsekcija1Dječija književno kreativna sekcija

Osnovni ciljevi i vizije dječije književno/kreativne sekcije, pored njegovanja i stimulisanja bosanskog jezika kroz rad sa književnim i umjetničkim izražavanjem su njegovanje kulturne i historijske baštine i tradicija, stimulisanje dječije fantazije/mašte, kao i druženje i razvoj prijateljstva među djecom.

Dječija književno/kreativna sekcija je bazirana i obrađuje četiri osnovne teme koje prilagođavamo uzrastu djece i njihovim interesovanjima:

I Književnost

Želimo da djecu uvedemo u svijet knjige i razvijemo ljubav prema čitanju na bosanskom jeziku, da bi na taj način razvili i ojačali pismeno i usmeno korištenje jezika.

II Historija naroda Bosne i Hercegovine

Očuvanje kulturne i historijske baštine, tradicija i upoznavanje  historije zemlje odakle potiču oni i njihovi roditelji. To je najbolji način i oruđe, da djeca ne zaborave svoje korijene.

III Gramatika, pravopis i kultura izražavanja

Cilj je upoznavanje osnovnih  gramatičkih i pravopisnih pravila bosanskog jezika, kulture izražavanja, učenje slova koja ne postoje u danskoj abecedi, te ispravno usmeno i pismeno izražavanje.                                  

IV Umjetnost

Uvesti djecu u svijet umjetnosti, stimulisati kreativno razmišljanje i kreativna  rješenja, stimulisati šire poglede na okolinu, kulturu i umjetnost, eksperimentisanjem sa različitim tehnikama  i materijalima

Metoda i osnovna nit koja povezuje cijeli rad dječije književno /kreativne sekcije je kreativnost.

 

knjsekcija2Prezentacija radova Dječije književne/kreativne sekcije

Dječija književno/kreativna sekcija radi tematski i sadržaj prilagođava dječijem uzrastu i njihovim interesovanjima. Želimo ponuditi djeci različite mogućnosti kreativnog izražavanja i stimulisati ih da eksperimentišu i pronađu sebe. Teme i oblasti koje smo prezentirali i obrađivali u dosadašnjem radu sekcije su:  književnost, recitacije, crtanje, bojenje, rad sa glinom, glumom, pjesmama i ritmikom.

 U toku 2016/17  školske godine radili/ obrađivali smo  četiri osnovne teme kroz razne oblike kreativnog izražavanja:

- ”Moja Bosna” (od septembra do novembra 2016. godine)

Djeca su svoj lični doživljaj i opis Bosne i Hercegovine formirali/izražavali kroz glinu, riječi, recitacije i bojenje na platnu.

Na manifestaciji povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, izloženi su dječiji individualni i zajednički umjetnički radovi na platnu, figure od gline, kratke dječije priče o njihovom doživljaju Bosne i Hercegovine učestvovali su u programu sa recitacijama na tu temu.

- ”Zima i  Nova godina” ( novembar i decembar 2016.godine)

Obrađivali smo temu zima i Nova godina kroz recitacije, pjesmice, rad sa drvenim figurama, crtanje na platnu i rad sa razlicitim materijalima kao stiropol, drvo, platno i papir. Na novogodišnjoj zabavi smo izložili dječije radove i djeca su učestvovala u programu sa recitacijama.

”Veju, veju pahulje,

mraz po staklu šara,

stiže Nova godina,

a odlazi stara...”

- ”Mala škola glume” ( januar i februar 2017. godine)

U januaru i februaru smo organizovali ”Malu školu glume” u suradnji sa glumcem Elvirom Ramovićem,  koja je  okončana  ”Osmomartovskom predstavom”  gdje su naši mališani i omladinci kroz  recitacije, pjesme,  glumu i ritmiku pokazali šta su pripremili.  Djeca su u periodu rada ”Male škole glume” bila marljiva, divno se družila, igrala i što je najvažnije stekli samopouzdanje, sigurnost govora i korištenjea maternjeg jezika.

 

 cilim”Bosanski ćilimi ” ( mart i april 2017. godine)

Bosanski ćilimi su sastavni dio našeg kulturnog nasljeđa,  neizostavan dio našeg kulturnog identiteta i predstavlja važnu kulturnu vrijednost svih naroda u Bosni i Hercegovini.

U radu sa djecom smo koristiti poznate motive kao inspiraciju i dali mogućnost kreativnog izražavanja djeci pri kombinovanju simbola i izboru boja. Sa djecom smo čitali i razgovarali o simbolici motiva na ćilimima (crtali su motive životinja,cvijeća, plodnosti, vode i druge geometrijske motive).

Na Manifestaciji povodom Dana nezavisnosti i godišnjice postojanja udruženja su izloženi dječiji individualni i grupni radovi bosanskih ćilima, gdje su djeca bosanske ćilime tumačila na moderan način. Na spomenutoj manifestaciji djeca iz Književno/kreativne sekcije su učestvovala sa poučnim, interesantnim i osjećajnim  recitacijama koje opisuju vijekovima dugu istoriju Bosne i Hercegovine, kraljeve i begove, njene prirodne ljepote, kao i najdublje tmine i ponovno uzdizanje iz pepela koje je doživjela kroz svoje postojanje.

Tom prilikom i za našu djecu je nastavnik muzike Adem Fajković napisao i komponovao pjesmu ”Da ti kažem ko sam ja”, koju su članovi naše sekcije izveli uz pratnju klavira.