ambasador i bjarne

Dragi članovi i simpatizeri BUK-a, BUK je 08. juna 2017 imao svog predstavnika na sastanku predsjednika sindikata 3F Kopenhagena, g. Bjarne Høpner i Ambasadora BiH u Danskoj, Nj.E Haris Bašić. Cilj sastanka je bio početak suradnje povezivanja 3F sindikata i političke elite sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je takođe temetizovana ambicija za formiranjemmodela koji bi služio nama sugrađanima Danske kao savjetovalište. Između ostalog savjetovalište o mogućnostima usavršavanja karijere bosanaca i hercegovaca u Danskoj. Sastanak je bio konstruktivan, produktivan i izuzetno prijatan. Ugovoreni su novi sastanci na kojima će se teme i ambicije bubuće suradnje precizirati i jasno definisati.

Jučerašnji sastanak i dogovor o bubućoj saradnji su produkt zajedničkog učešća predsjednika 3F Kopenhagen g. Bjarne Høpner i Ambasadora BiH u Danskoj Nj.E. Harisa Bašića na BUK-ovoj manifestaciji povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i godišnjice BUK-a.

Udruženje BUK je izrazito zadovoljno etabliranom saradnjom i toplo pozdravlja inicijativu buduće zajedničke suradnje. Ubijeđeni smo da konstruktivne inicijative i dobra suradnja imaju važnu ulogu kako u procesu integracije tako i u sprovedbi planova o suradnji Danske i Bosne i Hercegovine.